Rekrutteringsanalysen 2023

Hent vores seneste analysen med det samme.

Årets analyse kaster bl.a. det lange lys baglæns og ser på, hvordan praksis har ændret sig de seneste 10 år. Du får derudover et overblik over de mest anvendte rekrutteringskanaler i 2023, de bedste råd til jobsøgeren og indblik i virksomhedspraktikken og løntilskuddets jobperspektiver.

Med Rekrutteringsanalysen får du reel viden og indsigt baseret på Danmarks største undersøgelse af rekrutteringsmarkedet.

Har du lyst til at forkæle din organisation? Book et inspirerende oplæg med de nyeste indsigter fra Rekrutteringsanalysen 2023.

Rekrutteringsanalysen 2023 | Konsulenthuset ballisager

Kan du ikke se formularen?
“Tillad alle” cookies via knappen nede i venstre hjørne. Opdatér siden. Så dukker den op.

Rekrutteringsanalysen 2022

Hent vores nyeste rekrutteringsanalyse og dyk ned i bl.a.

– Hvad der fælder dig i jobsamtalen?
– Hvorfor flere mænd er i lederjob?
– Ved virksomhederne egentlig, at jobannoncerne er urealistiske?

Som altid går vi hos ballisager udover hurtige holdninger og giver dig i stedet reel viden og indsigt baseret på Danmarks største undersøgelse af rekrutteringsmarkedet.

Rekrutteringsanalysen 2021

I år er det 10 år siden, vi startede med at lave den årlige rekrutteringsanalyse.

Ambitionen har altid været at give jobsøgerne indsigt i virksomhedernes præferencer, når det handler om jobsøger-adfærd, efterspurgte kompetencer og de mest anvendte rekrutteringskanaler. Det er den samme mission i år.

Og vi vil fortsætte med at begave jobsøgere i Danmark med denne indsigt.

I årets jubilæumsudgave har vi benyttet lejligheden til at lave nogle målinger, der sammenligner med tidligere målinger:

• Er virksomhederne blevet mere sprogrummelige?
• Bruger virksomhederne fortsat (ulovlige) objektive kriterier i rekrutteringen?
• Er virksomhederne blevet mere begejstrede for uopfordrede ansøgninger?
• Er virksomhedernes brug af video i udvikling?

88 %

Bestil Rekrutteringanalysen 2021 som tryksag

Den trykte udgave af Rekrutteringsanalysen 2021 er 36 sider lang og indeholder ny viden om virksomhedernes brug af rekrutteringskanaler, virksomhedernes præferencer i ansættelsesprocessen, fremtidens arbejdsmarked og meget mere.

Rekrutteringsanalysen 2021
OBS: Når vi har registeret betalingen, sender vi analysen inden for 3 arbejdsdage. Prisen er inkl. porto.
Kontakt os på info@ballisager.com, hvis du skal bestille mere end et eksemplar.
59.00kr
50.00kr (shipping)
Total: 109.00kr

Rekrutteringsanalysen 2020

2020 må vist siges at være et særligt år. COVID-19 har rystet posen grundigt i det danske arbejdsmarked.

Danskerne blev sendt hjem for at arbejde. Nogle brancher væltede, mens andre oplevede uhørt vækst.

Myter og formodninger om konsekvenser og fremtiden fløj rundt i luften i medierne og på chefgangene.

Her kommer Rekrutteringsanalysen ind i billedet.

Hvert år spørger vi således vores virksomhedspanel (ca. 1000 virksomheder), hvordan de prioriterer i deres rekruttering af nye medarbejdere.

Vi har nu for 10. gang spurgt de danske virksomheder, hvad der er op og ned, når det handler om rekrutteringsprocesser og præferencer.

Rekrutteringsanalysen giver et aktuelt overblik over virksomhedernes adfærd og præferencer, når de rekrutterer.

Vigtig viden for jobsøgere – og jobrådgivere

Rekrutteringsanalysens resultater er vigtige for alle jobsøgere, der gerne vil tilrettelægge en virksomhedsrettet jobsøgningsproces.

Vi synes, at jobsøgere har fortjent brugbare råd og konkret, opdateret viden fremfor gamle dogmer. Og den viden finder de i vores årlige Rekrutteringsanalyser.

I Konsulenthuset ballisager tror vi på, at viden giver bedre muligheder for at træffe de rigtige beslutninger og handle derefter.

Vi håber, at Rekrutteringsanalysen 2020 gør dig klogere på, hvad virksomhederne efterspørger, når de ansætter deres næste medarbejder.

Rekrutteringsanalysen 2019
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler

 • Opslåede stillinger

 • Uopfordrede ansøgninger

 • Forskelle mellem mænd og kvinders jobsøgning

 • Ansættelsesprocessen

 • Fremtidens arbejdsmarked

 • Særtema: Personer med nedsat arbejdsevne

 • Virksomhedspraktik og løntilskud

Rekrutteringsanalysen 2018
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler

 • CV & ansøgning

 • Ansættelsesprocessen – set med bekymringsbriller

 • Nyuddannede akademikere

 • Seniorer

 • Ledere

 • Onboarding

 • Fastholdelse af medarbejdere

 • Referencer

 • Opsigelser

Rekrutteringsanalysen 2017
 • Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (fordelt på offentlige/private virksomheder, alder, funktion)
 • Hvordan brugte I LinkedIn ved seneste ansættelse?
 • Hvilken personalegruppe var der tale om, da du brugte LinkedIn til rekruttering?
 • Er det o.k. at sende en LinkedIn-invitation til én, man ikke har mødt, uden at medsende en personligt motiveret hilsen?
 • Hvordan brugte I Facebook?
 • Hvilken personalegruppe var der tale om, da du brugte Facebook til rekruttering?
 • Er du enig i følgende udsagn om din første gennemlæsning af kandidaternes CV og ansøgning?
 • Hvor lang tid bruger du normalt på at læse CV’et i første screening?
 • Hvor lang tid bruger du normalt på at læse ansøgningen i første screening?
 • Hvad siger du typisk, når du første gang giver ordet til kandidaten til en jobsamtale?
 • Hvor lang tid varer kandidatens respons optimalt set, første gang du giver ordet til kandidaten?
 • Hvor stor en del af den samlede taletid har kandidaten normalt under en god jobsamtale?
 • Tænk på den kandidat, der har klaret sig bedst til en jobsamtale hos dig. Vælg de tre stærkeste indtryk, som kandidaten efterlod
 • Nedenfor har vi skrevet 8 lederkompetencer. Hvilke kompetencer er – for jer – vigtigst, når I ansætter ledere?
 • Hvilke af de 8 lederkompetencer manglede den opsagte leder?
 • Spørger du normalt en ansøger om vedkommendes lønforventning, inden du eventuelt indkalder til første samtale?
 • Hvor langt er du normalt villig til at flytte dig opad fra dit første månedsløn-udspil i kroner og ører?
 • Er der nogle af jeres medarbejdere, der får bonusløn?
 • Hvordan vil brug af individuel bonusløn udvikle sig i jeres virksomhed i fremtiden?
 • Nyuddannede akademikere har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Folketinget ændrer løbende i kravene til universiteterne. Men hvad ville du ændre, hvis du var ansvarlig minister?
 • Har du prøvet at ansætte en akademiker?
 • Vil akademikere udgøre en større eller mindre andel i jeres virksomhed fremover?
 • Hvorfor har du ikke prøvet at ansætte en akademiker?
 • Hvilken aldersgruppe fungerer bedst på jeres arbejdsplads?
 • Hvordan har I brugt video i jeres rekrutteringsproces?
 • Hvordan forventer I at bruge video i jeres rekrutteringsproces fremover?
 • Hvordan engagerer I jeres medarbejdere på en måde, så de udadtil fungerer som ambassadører for virksomheden?

Overblik: De bedste jobrådgivnings-pointer fra alle rekrutteringsanalyserne samlet på én side

Det har været svært. Rigtig svært. At skulle vælge mellem alle de dejlige, interessante tal fra Rekrutteringsanalyserne 2017-2023. Men vi har gjort det – og nu er de samlet i ét, tal-intenst oversigtsark, som du kan bruge i din jobrådgivning, din jobsøgning eller blot til at stille din rekrutterings-nysgerrighed.

Oversigtsark rekrutteringsanalyserne 2023
Rekrutteringsanalysen 2016
 • Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (fordelt på private/offentlige virksomheder, branche, funktion, køn)
 • Tænk nu på den kandidat, som fik jobbet ved jeres seneste ansættelse. Gennem hvilken kanal spottede du den person, du endte med at ansætte?
 • Hvor mange ansøgninger fik I til den senest opslåede stilling?
 • Sammenlign med for to år siden; hvordan har antallet af ansøgninger på opslåede stillinger generelt udviklet sig?
 • Hvor lang bør en skriftlig ansøgning maksimalt være?
 • Hvor langt bør et CV maksimalt være?
 • Kan en kort videopræsentation erstatte en traditionel skriftlig ansøgning?
 • Kigger du på følgende bilag i din vurderingsproces inden udvælgelse til første samtalerunde, hvis det er vedlagt en ansøgning?
 • Fandt I præcis den profil, som I ledte efter, sidst I slog en stilling op?
 • Er det normalt for jer at researche en kommende medarbejder via følgende?
 • Hvis du var rådgiver for jobsøgere; hvilke råd er de vigtigste at give jobsøgere ud fra det, du oftest oplever som jobsøgeres udfordringer?
 • Er det jeres oplevelse, at kandidater, der ringer med spørgsmål til stillingsopslaget, generelt har relevante spørgsmål?
 • Hvad er for dig en passende varighed for en samtale, når en kandidat ringer med relevante spørgsmål til stillingsopslaget?
 • Hvad synes du, der skal til for, at det er et godt opkald?
 • Har I sorteret på baggrund af følgende objektive kriterier?
 • Er det muligt at få job i jeres virksomhed, hvis man hverken taler engelsk eller dansk?
 • Er det muligt at få job i jeres virksomhed, hvis man taler engelsk, men ikke dansk?
Rekrutteringsanalysen 2015
 • Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (fordelt på private/offentlige virksomheder, små/store virksomheder, virksomhedens størrelse)
 • Har I prøvet at ansætte en ny medarbejder udelukkende via LinkedIn eller andre sociale medier?
 • Hvilken kanal er den vigtigste ved hver personalegruppe?
 • Hvordan kan en person, du ikke kender, få et netværksmøde hos dig?
 • Hvilken jobsøgningsadfærd har irriteret dig mest?
 • Hvad er for dig en passende varighed i en ansættelse, når du vurderer et CV?
 • Hvordan vil brugen af vikariater, freelancere og projektansættelser udvikle sig hos jer i fremtiden?
 • Hvilke generelle kompetencer, vurderer du, vil være mest attraktiv i fremtiden på jeres arbejdsplads?
 • Hvilke fritidsinteresser finder du mest attraktive på et CV?
 • Mange nyuddannede akademikere har svært ved at få deres første job. Hvad mener du vil være den bedste selvhjælp til at stå bedre i forhold til første job?
Rekrutteringsanalysen 2014
 • Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (fordelt på private/offentlige virksomheder, små/store virksomheder, branche)
 • Forventninger til jeres brug af LinkedIn i rekrutteringsprocessen fremover?     
 • Hvordan bruger I LinkedIn til rekruttering?
 •  Har du prøvet at ansætte én, der søgte uopfordret?
 • Hvordan lykkedes den seneste “uopfordrede jobsøger” hos dig?
 • Hvilke af disse elementer vægter du mest negativt i en ansættelsesproces?
 • Hvornår bliver ledighed et minus i vurderingen af en kandidat?
 •  Hvilke af disse egenskaber sætter I størst pris på hos en ansat medarbejder?
 • Har I prøvet at ansætte en nyuddannet akademiker?
 • I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om nyuddannede akademikere, I har ansat?
 • Forskelle i deres rekrutteringsadfærd
Rekrutteringsanalysen 2013
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler
 • Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren (LinkedIn, motivation. ansøgning og netværk)
 • Hvad skal jobsøgeren blive bedre til i CV´et?
 • Brugen af personlighedstests i rekrutteringsprocesser
 • Erfaring med ansættelse af bestemte målgrupper (Seniorer, nyuddannede m.fl.)
 • Ressourcer i rekruttering og fastholdelse & årsager til afskedigelser
Rekrutteringsanalysen 2012
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler
 • Research af kommende medarbejdere
 • Optimisme hos virksomhederne: Forventer vækst i form af flere medarbejdere
 • 10 gode råd til jobsøgeren
  CV & ansøgning
  Motivation
  Opkald til virksomhederne
  LinkedIn & netværk
  Offentlige vs. private virksomheder og små vs. store virksomheder
Rekrutteringsanalysen 2011
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler
 • Virksomhedernes holdninger til kandidaternes jobsøgningsadfærd
 • Virksomhedernes holdning til ansøgning og CV (Hvilke elementer er vigtigst i en ansøgning? Hvor lang tid bruger du i første sortering?)
 • Virksomhedernes holdning til jobsamtalen (Hvor mange til samtalen? Hvor mange samtalerunder? Hvor lang tid tager jobsamtalen?)
 • Virksomhedernes brug af tilskudsordninger (Virksomhedspraktik og løntilskud)